Digital online strategi

Loyalitet.com udarbejder, som første del af en abonnementsaftale, altid en digital strategi i samarbejde med virksomhedens ledelse. Resultatet vil altid være en strategi med en faseopdelt plan, der kan gennemføres under hensyn til økonomi, systemer og organisation.

Den digital online strategi diskuterer og konkluderer alle de store online områder med relevans for din virksomhed. Er dine behov opbygning af B2B e-handel (eCommerce eller eBusiness) vil strategien være mere proces og helheds forretningsorienteret, end hvis opgaven lyder på opbygning af B2C e-handel eller Multi-channel Retail. Sidstnævnte fordrer et større fokus på afsætning og dialog gennem eksterne kanaler som f.eks. de nye sociale medier og lignende.

Det kræver en dedikeret indsats at få succes med sammenhængende afsætningskanaler. Typisk for en B2B orienteret forretning vil det være sælgere (interne sælgere såvel som eksterne sælgere) i sammenhæng med de nye online kanaler. De nye online kanaler kan være både automatiserede bestillingsflow med f.eks. EDI og XML baserede transaktioner initieret af ERP systemer (økonomisystemer) på baggrund af manuelle ordreindtastninger eller f.eks. automatiseret supplering. Loyalitet.com ser store synergier mellem B2B eCommerce / eBusiness og B2C eCommerce, hvor en intelligent deling af oplysninger, f.eks. salg i en bestemt geografi, kan krydsrelateres og dermed øge den samlede afsætning. For blot at give et enkelt eksempel på de mange mulige synergier.

I forhold til B2C e-handel i kombination fysiske butikker er det sværeste at skabe de rigtige sammenhænge mellem vSådan klarer dansk detailhandel krisenirksomheden og kunderne, at reagere intelligent på kundernes adfærd på tværs af kanalerne.

Loyalitet.com har gennemført øvelsen flere gange, og har dermed den fornødne erfaring så din virksomhed undgår en dyr zig-zag kurs – og i værste fald en reversibel kurs.

Kontakt os på +45 81 611 611 hvis du gerne vil have forklaret sammenhængen i illustrationen til højre. Det koster ikke noget – de 2 første rådgivningstimer er på vores regning (modellen er ikke væsentlig forskellig for øvrig B2C eller B2B).

Udvalgte referencer for Loyalitet.com
Loyalitet.com har arbejdet med en række store danske retailere og virksomheder.
Mange tak for jeres fortsatte tillid og for et inspirerende samarbejde. Kontakt os for yderligere referencer – flere er ikke vist grundet ønske fra kunderne.

 

Presseområde

Se de seneste pressemeddelelser fra Loyalitet.com (åbner i et nyt vindue).

- Loyalitet presserum - klik her

Kontakt Loyalitet.com på tlf.
+45 81 611 611 (hovednummer) for et uforpligtende møde.